Stworzona przez nas oferta jest zawsze odpowiedzią na potrzeby Klienta i jednocześnie efektem doświadczeń i wiedzy naszych specjalistów

Zaufanie dużej rzeszy naszych klientów oraz własne wypracowane metody działania pozwalają nam na co dzień wyszukiwać i zaoferować najlepsze produkty ubezpieczeniowe.

Zachęcamy do dokładniejszego zapoznania się z wszystkimi załączonymi materiałami na naszej stronie, a szczegółowe warunki ubezpieczeń i współpracy przedstawiamy Państwu w trakcie spotkania z naszym konsultantem w dogodnym dla Państwa terminie.

Współpraca z Polskim Centrum Doradztwa Finansowego i Ubezpieczeniowego PARTNER to oszczędność i gwarancja w pełni profesjonalnej obsługi.

Z poważaniem
Dariusz Jedlina
Dyrektor sprzedaży

Ty i rodzina

O nas

Polskie Centrum Doradztwa Finansowego i Ubezpieczeniowego „PARTNER” jest niezależną firmą specjalizującą się w obsłudze firm oraz klientów indywidualnych w oparciu o najlepsze produkty ubezpieczeniowe i finansowe dostępne na rynku. W ramach naszej działalności udzielamy porad w zakresie zawierania ubezpieczeń, wyboru najlepszej oferty pod względem analizy warunków oraz pomocy we wstępnej likwidacji szkód. Współpracujemy z większością liczących się towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce takich jak: PZU, Warta, Allianz, Generali, Hestia, Uniqa, PTU, HDI, Concordia, Compensa i inne.

Głównym założeniem naszej pracy jest udzielenie Państwu kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i osobowych na najkorzystniejszych i preferencyjnych warunkach.

Stworzona przez nas oferta jest zawsze odpowiedzią na potrzeby Klienta i jednocześnie efektem doświadczeń i wiedzy naszych specjalistów.

Oferta

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być tylko mienie, przez które należy rozumieć własność i ogół praw majątkowych bądź też mogącą powstać odpowiedzialność cywilną ubezpieczającej się osoby. Ubezpieczenia te mogą dotyczyć zarówno mienia osób prawnych, jak i fizycznych.

– Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
– Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
– Ubezpieczenie notariuszy od strat finansowych w związku z pełnieniem funkcji płatnika świadczeń publicznych
– Ubezpieczenie Assistance Dom
– Ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych osób fizycznych
– Ubezpieczenie domów letniskowych oraz mienia ruchomego
– Ubezpieczenie maszyn
– Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
– Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia jednostek prowadzących działalność gospodarczą
– Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
– Ubezpieczenie zwierząt
– Dobrowolne ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych
– Ubezpieczenie zwierząt futerkowych od padnięcia i uboju z konieczności
– Ubezpieczenie posiadaczy bankowych kart płatniczych
– Ubezpieczenie ładunków podczas transportu międzynarodowego

– Ubezpieczenie pasiek
– Ubezpieczenie upraw
– Ubezpieczenie mieszkań
– Ubezpieczenie bagażu podróżnego
– Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzeń maszyn
– Ubezpieczenie eksponatów wystawowych i targowych
– Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń
– Ubezpieczenie Bezpieczne gospodarstwo
– Ubezpieczenia morskie, firm żeglugi śródlądowej
– Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii
– Ubezpieczenie drobiu
– Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych
– Ubezpieczenie kompleksowe Bezpieczny Dom
– Ubezpieczenia lotnicze
– Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)
– Kompleksowe ubezpieczenie jachtów śródlądowych
– Kompleksowe ubezpieczenie jachtów morskich
– Ubezpieczenia budowlano-montażowe

UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla posiadaczy pojazdów mechanicznych.  Wszystkie pojazdy uprawnione do poruszania się na polskich drogach muszą wykupić ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie OC chroni osoby trzecie w czasie wypadku, a nie chroni sprawcy wypadku.Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z 22 maja 2003 r. nakłada na posiadacza pojazdu mechanicznego obowiązek posiadania  ubezpieczenia OC.  Ubezpieczenie komunikacyjne OC (odpowiedzialności cywilnej) ma na celu wypłatę odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń osobie w nim pokrzywdzonej. Koszty jakie pokrywa ubezpieczony, dotyczą zarówno naprawy rozbitego samochodu (koszty przedmiotowe), jak i leczenie, hospitalizację oraz rehabilitację (koszty podmiotowe).

Pozostałe ubezpieczenia – AC, NNW, Assistance – są ubezpieczeniami dobrowolnymi.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych (NNW) wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego pozwala na wypłatę odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu zarówno kierowcy jak i wszystkich pasażerów podróżującym pojazdem. Chroni nas również m.in podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy.

W razie wypadku, zarówno na terenie Polski, jak i za granicą, możemy liczyć na pomoc w zakresie holowania i usługi naprawy pojazdu, wykupując usługi Assistance.

Ubezpieczeniem zabezpieczającym nasz pojazd m.in.przed kradzieżą, czy też innymi wypadkami  jest ubezpieczenie AC (auto-casco).

 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Ubezpieczenie autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego
 • Ubezpieczenie minicasco
 • Ubezpieczenie Moto-assistance
 • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta)
 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą
 • Ubezpieczenia morskie, firm żeglugi śródlądowej
 • Kompleksowe ubezpieczenie jachtów morskich
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)
 • Kompleksowe ubezpieczenie jachtów śródlądowych
 • Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych
 • Ubezpieczenie ładunków podczas transportu międzynarodowego

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Polisa zapewnia poczucie bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim, poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Obejmuje wiele aspektów życia codziennego i zapewnia ochronę od rozmaitych ryzyk.

 • Indywidualny Program Inwestycyjny Strefa Zysku
 • Pewny Zysk – indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Spokój Najbliższych – indywidualne ubezpieczenie na życie
 • Uśmiech Dziecka – indywidualne ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby
 • Grupowe ubezpieczenie na życie typ P
 • Indywidualne Konto Emerytalne w PZU Życie SA
 • Opieka Medyczna – indywidualne ubezpieczenie zdrowotne
 • Strefa Zdrowia – nowe ubezpieczenia dodatkowe w PZU Życie
 • Pewnym Krokiem – ubezpieczenie terminowe PZU

 

UBEZPIECZENIA DLA FIRM

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Odpowiadasz za swoją firmę i troszczysz się o to, żeby wszystko funkcjonowało jak najlepiej. Jednakże bez względu na to jak duża jest Twoja firma, każdego dnia ponosisz ryzyko. Dobrze jest więc posiadać ubezpieczenie które uchroni naszą firmę przed przykrymi konsekwencjami.

Objęte ubezpieczeniem może być m.in.:

 • obiekty budowlane, tj. budynki i budowle
 • maszyny i urządzenia będące środkami trwałymi, wyposażenie
 • środki obrotowe, gotówka
 • mienie przyjęte od osób trzecich w celu wykonania usługi lub do sprzedaży komisowej
 • nakłady inwestycyjne
 • mienie prywatne pracowników
 • odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia
 • dodatkowe koszty działalności spowodowane szkodą w mieniu.

Kontakt

Polskie Centrum Doradztwa Finansowego i Ubezpieczeniowego „PARTNER“
NIP 712 025 31 50
REGON 430 301 651
Numer konta PEKAO S.A. III/O w Lublinie
21 1240 2832 1111 0000 3303 3624
zamojska37@wp.pl